1/6
2011

Äntligen sommar! Hur ser sommarnatten ut hos dig?

Fototemat för juni, juli och augusti är Sommarnatt. Som sången från 1980 av Lars Dille Diedricson och Torben Ferm, framförd av bandet Snowstorm. Huruvida du låter sången Sommarnatt inspirera din sommarnattbild är upp till dig.

Läs mer >>